Publikacje

Oto chronologiczny spis publikacji:

  1932

 1. Twórczosć plastyczna Wyspiańskiego i jej misja społeczna, "Gazeta Lwowska" 1932, nr 278, 28 XI.

  1933-1935

 2. Henryk Kuna, "Sztuki Piękne", R. IX, 1933, nr 7.
 3. O Stanisławie Grocholskim, "Sztuki Piękne", R. IX, 1933, nr 7.
 4. Wystawy graficzne we Lwowie, "Grafika", R. III, 1933, nr 3.
 5. Rec. z: R. Herman, Geschichte der Kunst von der altchristlichen Zeit bis zur Gegenwart, Berlin 1933 (w:) "Kwartalnik Historyczny", R. XLIX, 1935, z. 3.

  1936

 6. Der Holzschnittkünstler Władysław Skoczylas 1883-1934, "Gutenberg Jahrbuch", Jg 11,1936.
 7. Wystawy grupy artystów plastyków Pryzmat, Krakowskiego Zrzeszenia Artystów Plastyków - Zwornik "Warszawski Dziennik Narodowy" 21 I 1936
 8. O rzeĽbie Karola Despiau [w:] Księga pamiatkowa ku czci Leona Pinińskiego, Lwów 1936. (okładka)
 9. Podstawy dzeworytu nowoczesnego "Plastyka", R. II, 1936, nr 5.
 10. Zagadniwnie rytmu w sztukach plastycznych, "Sprawozdania TNL za rok 1935, R. XV, 1936. (okładka)

  1937

 11. La xilografia moderna polacca, "Maso Finiguerra", R. II, 1937.
 12. Sto lat malarstwa lwowskiego 1790-1890, "¦wiatowid", R. XV, 1936.
 13. Twórczość Władysława Skoczylasa, "Nike", R. I, 1937.

  1938

 14. Nowoczesny drzeworyt polski "Sprawozdania TNL za rok 1937", R. XVII, 1938.

  1939

 15. Nadrealizm - Refleksje po wystawie paryskiej, "Nike", R. II, 1939.
 16. Rec. z: M Walicki, Malarstwo polskie XV wieku Warszawa 1938 [w:] "Ateneum" 1939.

  1945

 17. Pierwsza wystawa plastyków, "Tygodnik Powszechny" 1945, nr 26.

  1946

 18. Echa pierwszych wystaw w Paryżu, Przegl. Art.", R. I, 1946.
 19. Indywidualność Olgi Boznańskiej, "Tyg. Powsz." 1946, nr 7.
 20. Malarstwo i rysunki francuskie, "Tyg. Powsz. " 1946, nr 29.
 21. Nowoczesna grafika polska, "Tyg Powsz." 1946, nr 45.
 22. Olga Boznańska, "Twórczość", R. II, 1946, z 3.
 23. O rzeĽbie Maillola 1861-1944, "Przegl. Art." R. I, 1946, nr 3.
 24. Pankiewicz w malarstwie polskim, "Tyg. Powsz." 1946, nr 14.
 25. Ruiny Warszawy w rysunkach Michała Borucińskiego "Tyg. Powsz." 1946, nr 3.
 26. Salon wiosenny w Warszawie, "Twórczość", R. II, 1946, z. 7-8.
 27. Suzanne Valadonn, "Przegl. Art.", R. I, 1946, nr 8-9.
 28. Twórczość Mehoffera, "Tyg. Powsz." 1946, nr 30.
 29. Warszawski salon wiosenny, "Tyg. Powsz." 1946, nr 27.
 30. Wystawa grafiki artystów Zwiazku Radzieckiego, "Tyg. Powsz." 1946, nr 48.
 31. Wystawa (Grupa) młodych plastyków, "Twórczość", R. II, 1946, z. 12.
 32. Wystawa Stanisława Kamockiego, "Tyg. Powsz." 1946, nr 17.
 33. Zgon Henryka Kuny, "Przegl. Art.", R. I, 1946, nr 2.
 34. Z pałacu sztuki, "Tyg. Powsz." 1946, nr 5, 11, 27, 33, 44.

  1947

 35. Manufaktura gobelinów w Krakowie, "Tyg. Powsz." 1947, nr 19.
 36. Ogólnopolski Salon Zimowy w Krakowie, "Twórczość", R. III, 1947.
 37. O wspołczesnym malarstwie polskim, "Horyzonty", R. II, 1947.
 38. Poznański salon plastyki, "Tyg. Powsz." 1947, nr 29.
 39. Rec. z: Z. Ameisenowa, Katalog wystawy współczesnej grafiki poloskiej w Biblitece Jagiellońskiej, Kraków 1939 [w:] "Przeglad Biblioteczny", R. XV, 1947.
 40. Rewia malarstwa polskiego, "Tyg Powsz." 1947, nr 7.
 41. Salon ogólnopolski w Poznaniu, "Twórczość", R. II, 1947.
 42. Szopka nieznanego artysty ludowego (Macieja Szmyda), "Tyg Powsz." 1947.
 43. Warszawa 1945 (Rysunki Tadeusza Kulisiewicza), "Tyg. Powsz." 1947.
 44. Witraże T. Wojciechowskiego, "Tyg. Powsz." 1947.
 45. Wyspiański w Pałacu Sztuki, "Tyg. Powsz." 1947.
 46. Wystawa gobelinów Gałkowskich, "Przegl. Art.", R. II, 1947.
 47. Wystawa malarstwa angielskiego, "Tyg. Powsz." 1947.
 48. Wystawy krakowskie, "Tyg. Powsz." 1947.
 49. Z Pałacu Sztuki. Wystawa Tadeusza Cybulskiego, "Tyg. Powsz." 1947.
 50. Z Pałacu Sztuki. Wystawy architektoniczne, "Tyg. Powsz." 1947.
 51. Z Wystaw (krakowskich), "Tyg. Powsz." 1947.
 52. Z Wystaw [:] Wystawa Grupy Plastyków "Warszawa" [i] Z Pałacu Sztuki, "Tyg. Powsz." 1947.
 53. Z Wystaw [:] Wystawa prac typograficznych Jana Bukowskiego (1873-1943) [i] W Pałacu Sztuki, "Tyg. Powsz." 1947.

  1948

 54. Architektura i Plastyka na WZO, "Tyg. Powsz." 1948.
 55. Fabijański Erazm Rudolf (1826-1891) [w:] PSB, R. VI, 1948.
 56. Fałat Julian (1853-1929) [w:] PSB, R. VI, 1948.
 57. Kronika Wystaw [:] Współcześni malarze francuscy [:] Grafika belgijska [:] Węgierska sztuka ludowa [:] Wystawa ksiażki radzieckiej, "Tyg. Powsz." 1948.
 58. O sztuce ludowej, "Tyg. Powsz." 1948.
 59. Rec. z: T. Seweryn, Sztuka ludowa w Polsce. Malarstwo, rzeĽba, grafika. Katalog wystawy TPSP w Krakowie [w:] "Kwartalnik Muzealny" R. 1, 1948.
 60. Retrospektywna wystawa malarstwa polskiego, "Przegl. Art.", R. III, 1948.
 61. Scenografia angielska w Krakowie, "Tyg. Powsz." 1948.
 62. Stanisław Ostoja Chrostowski (1900-1947), "Przegl. Art.", R. III, 1948.
 63. Sztuka narodów Jugosławii, "Tyg. Powsz." 1948.
 64. Toruń miasto sztuki (Wystawa Piękno Torunia), "Tyg. Powsz." 1948.
 65. Twórczość Zbigniewa Pronaszki, "Twórczość", R. IV, 1948.
 66. Witraże Dominikańskie, "Tyg. Powsz." 1948.
 67. W Pałacu Sztuki, "Tyg. Powsz." 1948.
 68. W Pałacu Sztuki (Malarstwo polskie w zbiorach krakowiskich), "Tyg. Powsz." 1948.
 69. Współczesna grafika czechosłowacka w Krakowskim Pałacu Sztuki, "Tyg. Powsz." 1948.
 70. Wystawa Pautscha, "Tyg. Powsz." 1948.
 71. Wystawa Młodych Plastyków, "Twórczość", R. IV, 1948.
 72. Wystawa szkół plastycznych (Kraków), "Tyg. Powsz." 1948.
 73. Wystawa Zimowa w Krakowie, "Tyg. Powsz." 1948.
 74. Wystawy w Krakowie, "Tyg. Powsz." 1948.
 75. Xawery Dunikowski na tle rzeĽby europejskiej, "Przegl. Art." 1948.
 76. Xawery Dunikowski. Próba charakterystyki [w:] "Rocznik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich", T. III, 1948.
 77. Zbigniew Pronaszko i Eugeniusz Eibisz o sztuce ludowej [w:] "Polska Sztuka Ludowa", R. II, 1948.
 78. Z Pałacu Sztuki (Xawery Dunikowski), "Tyg. Powsz." 1948.

  1949

 79. Do inwentarza naszej kultury, "Tyg. Powsz." 1949.
 80. Dzieło Konstantego Laszczki, "Tyg. Powsz." 1949.
 81. Dziewięciu Grafików, "Tyg. Powsz." 1949.
 82. Krakowska Kronika Plastyczna, "Tyg. Powsz." 1949.
 83. Olga Boznańska 1865-1940. Materiały do monografii, Warszawa 1949.
 84. O polskiej awangardzie w plastyce, "Tyg. Powsz." 1949.
 85. Pius Weloński (1849-1931), "Tyg. Powsz" 1949.
 86. Prace konserwatorskie w katedrze wawelskiej, "Tyg. Powsz." 1949.
 87. Władysław Skoczylas, Warszawa 1949.
 88. Wystawa Emila Krchy. (w ZPAP w Krakowie), "Tyg. Powsz." 1949.
 89. Wystawy krakowskie, "Tyg. Powsz." 1949.
 90. Z Domu Plastyków - Janina Muszkietowa, "Tyg. Powsz." 1949.
 91. Z Pałacu Sztuki, "Tyg. Powsz." 1949.
 92. Z Pałacu Sztuki (Wystawa Okręgu Krakowskiego), "Tyg. Powsz." 1949.

  1950

 93. Aleksander Gierymski. W setna rocznicę urodzin, "Tyg. Powsz." 1950.
 94. Felicjan Szczęsny Kowarski (1890-1948), "Tyg. Powsz." 1950.
 95. Fryderyk Pautsch (1877-1950), "Tyg. Powsz." 1950.
 96. Krakowska Kronika Plastyczna, "Tyg. Powsz." 1950.
 97. O malarstwie Felicji Głowackiej, "Tyg. Powsz." 1950.
 98. I Ogólnopolska wystawa plastyki [w Warszawie], "Tyg. Powsz." 1950.
 99. 101 Wystawa "Sztuki", "Tyg. Powsz." 1950.
 100. Tradycja realistyczna w malarstwie polskim, "Tyg. Powsz." 1950.
 101. III Festiwal Plastyki w Sopocie, "Tyg. Powsz." 1950.
 102. W Krakowskim Pałacu Sztuki, "Tyg. Powsz." 1950.
 103. Wystawa ¦lendzinskiego, "Tyg. Powsz." 1950.

  1951

 104. Don Kiszot w sztuce polskiej [w:] "Sprawozdania PAU za rok 1950", T. LI, 1951.
 105. Krajobraz - Z warsztatu malarza realisty, "Przegl. Art." 1951, nr 6.
 106. Krakowska Kronika Plastyczna, "Tyg. Powsz." 1951.
 107. Kraków i ziemia krakowska w malrstwie i grafice, "Tyg. Powsz." 1951.
 108. Kronika Plastyczna, "Tyg. Powsz." 1951.
 109. Kronika Plastyczna. Wystawa w Pałacu Sztuki, "Tyg. Powsz." 1951.
 110. O katedrze wrocławskiej, "Tyg. Powsz." 1951.
 111. Projekty witrażowe ks. Bronisława Mazura, "Tyg. Powsz." 1951.
 112. Witraże Adama Stalony Dobrzańskiego, "Tyg. Powsz." 1951.
 113. Wystawa Plastyków Krakowskich, "Tyg. Powsz." 1951.
 114. Wystawa Sztuki Ludowej, "Tyg. Powsz." 1951.
 115. Z Pałacu Sztuki, "Tyg. Powsz." 1951.
 116. Z Pałacu Sztuki - Z wystawy paĽdziernikowej prac artystów okręgu krakowskiego, "Tyg. Powsz." 1951.

  1952

 117. Dział Rycin, Rysunków i Akwarel (Gabinet Rycin) - Zarys historyczny i charakterystyka działu [w:] "Rozprawy i Sprawozdania Muzeum Narodowego w Krakowie" za rok 1951, T. I, 1952.
 118. (Współautor T. Dobowolski) Katalog wystawy obrazów Leona Wyczółkowskiego, zorganizowanej w setna rocznicę urodzin artysty 1851-1952, Muzeum Narodowe w Krakowie.
 119. Krakowska Kronika Plastyczna, "Tyg. Powsz." 1952.
 120. Leon Kosmulski (1904-1952), "Tyg. Powsz." 1952.
 121. Leon Wyczółkowski (1851-1936), "Tyg. Powsz." 1952.
 122. Muzeum w Nowym Saczu - zarys historyczny [w:] "Rozprawy i Sprawozdania Muzeum Narodowego w Krakowie za rok 1951", T. I, 1952.
 123. O twórczości Aleksandra Orłowskiego (Na marginesie wystawy krakowskiej) [w:] "Rozprawy i Sprawozdania Muzeum Narodowego w Krakowie za 1951", T. I, 1952.
 124. Witraże Żeleńskich 1902-1952, "Tyg. Powsz." 1952.
 125. W Krakowskim Pałacu Sztuki (Jesienna wystawa prac Krakowskiego Oddziału ZPAP), "Tyg. Powsz." 1952.
 126. Wystawa sztuki i rękodzieła ludowego (W Krakowskim Pałacu Sztuki we wrześniu 1951), "Polska Sztuka Ludowa" 1952, nr 1.
 127. Wystawy w Krakowskim Pałacu Sztuki "Tyg. Powsz." 1952.
 128. Wystawy zbiorowe w Krakowie :Tyg. Powsz." 1952.

  1953

 129. Aleksander Orłowski: Dwanaście wielobarwnych reprodukcji, Warszawa 1953.
 130. Wystawa grafiki Krakowskiego Okręgu ZPAP, "Tyg. Powsz." 1953.

  1954

 131. O pierwszych portretach świeckich w krakowskich drukach renesansowych [w:] "Rozprawy i Sprawozdania Muzeum Narodowego w Krakowie za rok 1952, T. II, 1954.
 132. Warsztat malarza realisty. Krajobraz, Warszawa 1954.

  1955

 133. (Współautor T. Dobrowolski) Katalog wystawy rysunków - akwarel - obrazów Piotra Michałowskiego(...), Muzeum Narodowe w Krakowie.

  1956

 134. (Współautor T. Grott) Polskie malarstwo akwarelowe od r. 1830 do 1956. Katalog wystawy. Kraków 1956.
 135. (Współautor W. Rothowa) Szkice Norblina do "Zbioru polskich utworów" [w:] "Rozprawy i Sprawozdania Muzeum Narodowego w Krakowie za lata 1954-1955", T. IV, 1956.

  1957

 136. Cybis Jan [w:] Encyklopedia wpółczesna, T. I, Kraków 1957.
 137. Dwunastu młodych plastyków, "Tyg. Powsz." 1957.
 138. Doniosłe osiagnięcia ilustracyjne (Rec. E. Dabrowski, Życie Jezusa Chrystusa w opisie ewangelistów, Poznań [w:] "Homo Dei" 1957).
 139. Eugeniusz Geppert (Czterdziestolecie twórczości malarskiej), "Tyg. Powsz." 1957.
 140. Kolekcja prac Stanisława Krzyształowskiego, Kraków 1957.
 141. Kolekcja rycin i rysunków Henryka Lubomirskiego w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich [w:] "Rocznik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich", V, 1957.
 142. Krasnodębska-Gardowska (Wystawa w Krakowie), "Tyg. Powsz." 1957.
 143. Kronika Plastyczna, "Tyg. Powsz." 1957.
 144. Motyw rodzajowy w polskim rysunku XIX w., Warszawa 1957.
 145. Na marginesie twórczości Wyczółkowskiego [w:] Księga ku czci Władysława Podlachy, Wrocław 1957.
 146. 50 lat twórczości Zbigniewa Pronaszki, "Tyg. Powsz." 1957.
 147. Stalony Dobrzański (Wystawa w Krakowie), "Tyg. Powsz." 1957.
 148. Wystawa grupy Formistów w 40-lecie ich pierwszego wystapienia, Kraków 1957.
 149. Wystawy krakowskie - Krzyształowski, Nikifor, Ociepko, "Tyg. Powsz." 1957.
 150. Zbigniew Pronaszko, problematyka Jego malarstwa, "Przgl. Art." 1957.

  1958

 151. Gebel Andrzej, 2 poł. w. XVIII [w:] PSB, T. VII, 1958.
 152. Informacja bibliograficzna o Stanisławie Wyspiańskim, "Wiadomości Historyczne" 1958.
 153. Józef Pankiewicz - Grafika, Warszawa 1958.
 154. Sonsbeek'58 (IV Międzynarodowa wystawa rzeĽby), "Przegl. Art." 1958.
 155. (Współaut. Z. Kucielska, Z. Tobiaszowa) Stanisław Wyspiański 1869-1907, Wystawa jubileuszowa 1957-1958.
 156. Wystawa Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, "Sztuka i Krytyka", R. IX, 1958.
 157. Zbigiew Pronaszko, Warszawa 1958.
 158. Zbigniew Pronaszko (1885-1958), "Przegl. Art." 1958.

  1959

 159. Akwarela polska XIX i XX wieku, "Wiedza i Życie" 1959.
 160. J.[acques] Lipchitz, "Przegl. Art." 1959.
 161. (Współaut. W Rothowa) Jan Piotr Norblin. Jubileuszowa wystawa puławska 1809-1959, Puławy 1959.
 162. Koloryzm i koloryści w nowszym malarstwie polskim. Zagadnienia i charakterystyka, "Sztuka Współczesna" 1959.
 163. Polish Contemporary Graphic Art Exhibition B... H... (wystawa w Indiach), Warszawa 1959.
 164. (Współaut. J. Ficowski) Nakowskie Bajki, Warszawa 1959.
 165. Twórczość plastyczna Stanisława Wyspiańskiego na wystawie jubileuszowej w Muzeum Narodowym w Krakowie [w:] "Muzealnictwo" nr 9, 1959.
 166. (Współaut.) Malarstwo islandzkie. Katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Krakowie, 1959.
 167. Wystawa Stanisława Wyspiańskiego (Na marginesie działu plastyki) [w:] "Sztuka i Krytyka", R. IX, 1959.
 168. Zygmunt Grocholski, Katalog wystawy, Kraków 1959.
 169. Zygmunt Radnicki - Malarstwo, akwarele, rysunki. Katalog wystawy, Kraków 1959.

  1960

 170. Gottlieb Leopold (1880-1934) [w:] PSB, T. VIII, 1960.
 171. Grocholski Stanisław (1858-1932) [w:] PSB, T. VIII, 1960.
 172. Madonny Anny Szymborskiej, "Za i przeciw" 1960.
 173. (Współaut. Z. Tobiaszowa, Z. Kucielska) Olga Boznańska (1865-1940), Wystawa zbiorowa, Muzeum Narodowe w Krakowie 1960.
 174. Biennale Grafiki w Krakowie Ogólnopolska wystawa, Kraków 1960.
 175. Rysunki i akwarele Jakuba Sokołowskiego w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie [w:] "Rozprawy i Sprawozdania Muzeum Narodowego w Krakowie za lata 1957-1958", T. VI, 1960.

  1961

 176. (Współaut. A. Borucka Nowacka, K. Borucki) Katalog wystawy Leonowi Wyczółkowskiemu w 25 rocznicę śmierci, Bydgoszcz 1960.
 177. Katalog wystawy Czesława Rzepińskiego, Kraków 1961.
 178. Walenty Gabrysiak, Kraków 1961.
 179. Wystawa Plastyki Ziem Nadodrzańskich, Wrocław 1961.

  1962

 180. II Biennale Grafiki w Krakowie [Katalog wystawy], Kraków 1962.
 181. Hanna Rudzka Cybisowa, Warszawa 1962, seria: Współczesne malarstwo polskie.
 182. Maria Jarema (1908-1958). Znaczenie jej twórczości [w:] "Sprawozdania PAN za rok 1962"
 183. [Współaut. M. Porębski, A. Kotula] Maria Jarema, Katalog wystawy, Kraków 1962.
 184. Niedobre milczenie na codzień. Dyskusja w plastyce, "Życie Warszawy" 1962.
 185. [Współaut.] Historia Sztuki polskiej w zarysie, Pod. red. T. Dobrowolskiego i W. Tatarkiewicza, Kraków 1962.
 186. [Współaut. Z. Tobiaszowa, Z. Kucielska] Wojciech Weiss. Obrazy olejne, akwarele, rysunki, grafika, rzeĽba, Kraków 1962.

  1963

 187. Emil Krcha. Wystawa malarstwa, Warszawa 1963.
 188. [Współaut. B. Miodońska, Z. Kucielska i in.] Grafika Odiliona Redona - katalog wystawy, Kraków 1963.
 189. [Współaut. A. Hutnikiewicz] Jabłczyński Feliks (1865-1928) [w:] PSB, 1963.
 190. Jackowski Stanisław (1887-1951) [w:] PSB, 1963.
 191. [Współaut. Z. Tobiaszowa, Z. Kucielska] Katalog Galerii malarstwa i rzeĽby polskiej XX w., Kraków 1963.
 192. Mieczysław Wejman, Warszawa "Krzywe Koło", 1963.
 193. Na marginesie wystawy Emila Krchy (w Warszawie), "Przegl. Art." 1963.
 194. Na marginesie zbiorowej wystawy Wojciecha Weissa, "Przegl. Art." 1963.
 195. Na wystawie Gepperta (w Muzeum ¦laskim we Wrocławiu), "Odra" 1963.
 196. Olga Boznańska. Osiem barwnych reprodukcji, Warszawa 1963.

  1964

 197. Eugeniusz Geppert malarstwo, "Zachęta", Warszawa 1964.
 198. Hanna Krzetuska malarstwo, Sopot 1964.
 199. Jarema Maria (1908-1958) [w:] PSB 1964.
 200. Jasiński Feliks Stanisław (1862-1901) [w:] PSB 1964.
 201. [Współaut. Z. Tobiaszowa, Z. Kucielska] Józef Mehoffer. Katalog wystawy zbiorowej Muzeum Narodowe w Krakowie.
 202. Olga Boznańska zarys życia i twórczości, Kraków 1964.
 203. O rzeĽbie Zadkine'a, "Przegl. Art." 1964, nr 4.
 204. O takaninach Gałkowskich, "Znak" 1964, nr 12.
 205. III Biennale Grafiki w Krakowie (katalog wystawy), Kraków 1964.

  1965

 206. Alfons Mazurkiewicz, "Odra" 1965.
 207. (Współaut) Historia Sztuki Polskiej w zarysie. Pod red. T. Dobrowolskiego, Kraków 1964.
 208. (Współaut) Kraków jego dziej i sztuka, Warszawa 1965.
 209. Maria Jarema. Życie i twórczość (1908-1958), Kraków 1965.
 210. Odilion Redon. Katalog wystawy Muzeum Narodowego w Krakowie, Cheb 1965.
 211. (Wspólaut. Z. Żygulski) Souczasna krakovska grafika. Ze zbirek Narodniho Muzea w Krakowe (katalog wystawy), Praha 1965.
 212. (Współaut. Z. Alberowa, Z. Kucielska, Z. Tobiaszowa) Sztuka Młodej Polski. Katalog wystawy MNK, Sopot 1965.

  1966

 213. Józef Mehoffer - problematyka jego malarstwa (streszczenie) [w:] "Sprawozdania PAN za rok 1965", 1966, z. 1.
 214. (Współaut.) Mostra delle opere di Stanisław Ignacy Witkiewicz, Kraków 1966.
 215. (Współaut. Z. Tobiaszowa, Z.Kucielska) Stanisław Ignacy Witkiewicz twórczość plastyczna. Katalog wystawy. Kraków 1966.
 216. Wystawa gobelinów i projektów Heleny Stefana Gałkowskich, Kraków 1966.
 217. Wystawa prac Marii Jaremy. Kraków, Galeria Kszysztofory 1966.

  1967

 218. Józef Mehoffer - problematyka jego malarstwa, "Folia Historiae Artium", T. IV, 1967.
 219. (Współaut. Z. Kucielska, Z. Tobiaszowa, H. Zacharewicz) Stanisław Ignacy Witkiewicz 1885-1939. Malarstwo i rysunek, Zachęta, Warszawa 1967.

  1968

 220. (Współaut. Z. Kucielska, Z. Tobiaszowa) Grafika polska około roku 1900. Katalog wystawy, Kraków 1968.
 221. Komorowska Wanda (1873-1946) [w:] PSB, T. XIII/3, 1968.
 222. Konrad Srzednicki, Warszawa (Zachęta) 1968.
 223. Zbigniew J. Gostwicki, Stow. Artystyczne Grupa Krakowska, Kraków, Galeria Kszysztofory, 1968.

  1969

 224. Dzieło malarskie Wyspiańskiego. Fragment ksiażki, "Życie literackie" 1969.
 225. (Współaut. M. Kopff, A. Fischinger, A. Sławska, K. Sroczyńska, A. Różycka) Mille ans d'art en Pologne. (Katalog), Paris "Petit Palais" 1969.
 226. Wyspiański Stanisław, Warszawa 1969. (okładka)
 227. (Współaut.) Wystawa Jubileuszowa 150 lecia Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 1818-1868. Katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Krakowie, 1969.

  1970

 228. Maria Jarema. Dziewięć reprodukcji, Warszawa 1970.
 229. (Współaut. B. Domańska) Sasza Blonder - Andre Blondel 1909-1949, Muzeum Narodowe w Krakowie, Stowarzyszenie Artystyczne Grupa Krakowska, 1970.
 230. (Współaut. Z. Kucielska Izkustwoto na "Mlada Polsza", Sofia 1970.
 231. (Współaut. A. Fischinger, M. Kopff, A. Sławska, K. Sroczyńska) 1000 years of Art in Poland, Royal Academy of Arts, London 1970.

  1971

 232. (Współaut. Z. Kucielska, Z. Tobiaszowa) Grafika Francuska Teki Ambroise'a Vollarda. Ze zbiorów Feliksa Jasieńskiego. Katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Krakowie, 1970.

  1972

 233. O rzeĽbie Lenartowicza, Kraków 1972.
 234. (Współaut. B. Domańska) Jonasz Stern, Katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Krakowie 1972.

  1973

 235. Adam Młodzianowski - grafika, scenografia teatralna, Muzeum Ziemii Kaliskiej 1973.
 236. Młoda Polska. Polske umeni kolem roku 1900. Alsova jihoceska galerie nad Vlatavou. Pilzen 1973.
 237. Modern art in the National Museum in Cracow, "The Connoisseur" 1973.

  1974

 238. (Współaut. Z. Kucielska) Grafika w Krakowie. L'art graphique a Cracovie 1945-1974). Katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Krakowie, 1974.
 239. Laureaci nagród roku krytki platycznej, "Magazyn Kulturalny" 1974.
 240. Olga Boznańska, Warszawa 1974.
 241. Polnische Graphik um 1900 (katalog wystawy), Staatliche Museen zu Berlin Kupfersstichkabinett und Sammulung der Zeichnungen, Berlin 1974.

  1975

 242. Hanna Rudzka-Cybisowa, Warszawa 1975.

  1976

 243. Danuta Leszczyńska-Kluza (Ktalog), Kraków, Galeria DESA. 1976.

  1978

 244. Jonasz Stern, Kraków 1978.

  1978-1979

 245. (Współaut. A. Kodurowa) Maria Jarema (1908-1958) RzeĽby - obrazy - rysunki (Wystawa z cyklu: Uczniowie Xawerego Dunikowskiego), listopad 1978 - styczeń 1979, Warszawa.

  1980

 246. Paweł Dzierżykraj-Morawski (1929-1977) [wspomnienia pośmiertne] "Biuletyn Historii Sztuki", 1980.
 247. "Słowacki wyczekujacy" Projekt pomnika autorstwa E. Wittiga, "Kultura" 1980.

  1981

 248. Maria Markowska - malarstwo i rysunek, Katalog wystawy, Rzeszów 1981.

  1982

 249. Sztuka więĽniów w obozach koncentracyjnych [streszczenie] [w:] "Sprawozdania PAN za rok 1980", 1982.

  1983

 250. Dialog z rzeczywistościa (o twórczości Marii Markowskiej), "Magazyn Kulturalny" 1983.
 251. Jan Wacław Zawadowski (1891-1982), "Tyg. Powsz." 1983.
 252. Zbigniew Pronaszko, Warszawa 1983.

Spis ten został opracowany przez H. Kiciankę, a zainteresowani moga zapoznać się z nim w Biuletynie Historii Sztuki (nr 1 z 1986 r.). Tam można znaleść pełny wykaz, bez żadnych skrótów, które zastosowałem tutaj z konieczności.