Witaj na stronie

Historyk sztuki, krytyk muzeolog, wybitna znawczyni sztuki nowoczesnej, 1926-32 studiowała historię sztuki i archeologię na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie (obroniła pierwszy w Polsce doktorat ze sztuki nowoczesnej), 1937-38 muzealnictwo w Ecole du Louvre w Paryżu. Od 1944 mieszkała w Krakowie. 1944-65 była kustoszem Galerii Polskiej Malarstwa i Rzeźby XX w. 1965-73 jej kuratorem oraz kustoszem Działu Rycin. Stworzyła podstawę polskiej sztuki nowoczesnej gromadząc dzieła przede wszystkim artystów krakowskich. Autorka monografii m.in. S. Wyspiańskiego (1969), O. Boznańskiej (1974). Odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Pochowana na Cmentarzu Rakowickim.

Encyklopedia Krakowa - PWN Warszawa - Kraków 2000